Rozkaz Komendanta Hufca L.1/2015

Andrychów,20.01.2015.r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.1/2015

2.3.Powołanie i rozwiązanie sztabów, komisji, komend kursów
2.3.1. Powołuję z dniem 20 stycznia 2015 roku Komisję Stopni i Naramiennika Wędrowniczego i powołuję w jego skład następujące druhny i druhów:
– phm. Artur Walkowiak- szef Sztabu
– phm. Daria Skęczek – członek
– pwd. Damian Karczmarz – członek
– pwd. Sonia Kurek – członek

12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody
12.1. Udzielam pochwały za przygotowanie spotkania opłatkowego dla drużyn i gromad Hufca druhnie phm. Izabelli Ziółkowskiej , dh. phm. Darii Skęczek, dh. pwd Justynie Bogacz.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak