Rozkaz Komendanta Hufca L.11/2017

 Andrychów, 07.07.2017r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

 

Rozkaz L.11/2017

 

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa
6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów
6.1.1. Mianuję pwd. Tomasza Osucha kwatermistrzem II turnusu obozu w Mrzeżynie- Rogowie.

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów
7.5.1. Z dniem 7 lipca 2017r.  przyjmuję przewodnika Karola Pikonia w poczet instruktorów ZHP.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak