Rozkaz Komendanta Hufca L.11/2015

Andrychów, 11.09.2015r.

Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Hufca Andrychów
im. Szarych Szeregów

Rozkaz L.11/2015

3. Drużyny
3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych
3.3.1.Zwalniam z funkcji drużynowej 3/4 DSH „Będziesz?” druhnę przewodnik Wiktorię Czeladkę.
Dziękuję za pracę i zaangażowanie. Życzę wytrwałości w dalszej drodze instruktorskiej.
3.3.2. Jednocześnie mianuję drużynową 3/4 DSH „Będziesz?” druhnę Justynę Forytarz.
Życzę wytrwałości i niegasnącego entuzjazmu.

Czuwaj!
phm. Artur Walkowiak