Namiestnictwo Zuchowe

%22Tutti - frutti%22

Namiestnictwo   Zuchowe   „Tutti   Frutti”   koordynuje   i   wspiera   pracę   gromad zuchowych   Hufca ZHP Andrychów   poprzez   pomoc   drużynowym   w   realizacji   podstaw wychowawczych   oraz wspieranie   działania   zgodnego   z   cechami   metody harcerskiej. Do jego zadań należy także wspieranie rozwoju drużynowych orazkadry   gromad;   prowadzenie   form   doskonalenia   i podnoszenia   kwalifikacji, wspieranie rozwoju indywidualnego, aktualizacja wiedzy funkcyjnych.

Skład Namiestnictwa:

pwd. Małgorzata Sztuka-Krupnik

pwd. Małgorzata Sztuka-Krupnik

Namiestnik

Kontakt:

Namiestnik: sztuka.malgorzata123@gmail.com