Namiestnictwo Zuchowe „Tutti-frutti”

Namiestnictwo Zuchowe „Tutti Frutti” koordynuje i wspiera pracę gromad zuchowych Hufca ZHP Andrychów poprzez pomoc drużynowym w realizacji podstaw wychowawczych oraz wspieranie działania zgodnego z cechami metody harcerskiej. Do jego zadań należy także wspieranie rozwoju drużynowych oraz kadry gromad; prowadzenie form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji, wspieranie rozwoju indywidualnego, aktualizacja wiedzy funkcyjnych.

Skład Namiestnictwa:

pwd. Małgorzata Sztuka-Krupnik

pwd. Małgorzata Sztuka-Krupnik

Namiestnik

Kontakt:

Namiestnik: sztuka.malgorzata123@gmail.com