Namiestnictwo Harcerskie „HarcPower”

Namiestnictwo koordynuje i wspiera pracę drużyn harcerskich i starszoharcerskich Hufca ZHP Andrychów. Pomaga drużynowym w realizacji podstaw wychowawczych ZHP oraz wspiera w działaniu zgodnym z cechami metody harcerskiej. Do jego zadań należy także wspieranie rozwoju drużynowych oraz kadry; prowadzenie form doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji, wspieranie rozwoju indywidualnego, aktualizacja wiedzy funkcyjnych. 

Namiestnictwo Harcerskie nosi nazwę „HarcPower”. Wspiera kadrę drużyn harcerskich oraz starszoharcerskich Hufca ZHP Andrychów. Drużyny produkują dobrą, harcerską energię. Zadaniem Namiestnictwa jest wspierać, pomagać i inspirować tak, by energią zasilić żarówkę (drużynę) – symbol zespołu. Drużyny mają świecić przykładem. Logo Namiestnictwa łączy lilijkę i żarówkę oraz kolor pomarańczowy i granatowy (według Katalogu Identyfikacji Wizerunkowej kolory wyróżniające metodykę harcerską i starszoharcerską).

Skład Namiestnictwa:

phm. Maja Pawińska HO

phm. Maja Pawińska HO

Namiestnik

pwd. Sebastian Koczur HO

pwd. Sebastian Koczur HO

Członek Namiestnictwa

pwd. Mateusz Kołaczek

pwd. Mateusz Kołaczek

Członek Namiestnictwa

Kontakt:

Namiestnik: maja.pawinska@zhp.net.pl