Materiały na 40. Zjazd ZHP

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami materiałów, które zostały wniesione na 40. Zjazd ZHP – link

Wszelkie sugestie, spostrzeżenia, propozycje zmian, prosimy zgłaszać do naszego Delegata, phm. Artura Walkowiaka: artur.walkowiak@krakowska.zhp.pl.