Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni. W skład KSI wchodzą instruktorzy w stopni podharcmistrza i harcmistrza, liczy co najmniej 3 osoby i co najmniej połowę składu Komisji stanowią harcmistrzowie. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o pozytywne przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Do zadań Komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich.

  Skład Komisji:

  hm. Ewa Buldończyk

  hm. Ewa Buldończyk

  Przewodnicząca Komisji

  phm. Maria Walkowiak

  phm. Maria Walkowiak

  Z-ca Przewodniczącej

  hm. Maria Liszka

  hm. Maria Liszka

  Sekretarz

  hm. Henryka Jekiełek

  hm. Henryka Jekiełek

  Członkini Komisji

  phm. Dorota Bizoń

  phm. Dorota Bizoń

  Członkini Komisji

  Kontakt:

  Z-ca Przewodniczącej: maria.walkowiak@zhp.net.pl

  Dokumenty do pobrania znajdują się w e-biurze Hufca (Dokumenty – Kształcenie – Komisja Stopni Instruktorskich).

  Prosimy o przesłanie na 5 dni przed spotkaniem karty próby, a na 3 dni przed sprawozdania z realizacji próby na adres: maria.walkowiak@zhp.net.pl

  Na otwarcie i zamknięcie próby zapraszamy z opiekunem próby.

  Najbliższe spotkanie:

  24 listopada 2020 roku,
  godziny ustalane indywidualnie z chętnymi

  11 grudnia 2020 roku,
  godz. 19:00

  lokal Hufca ZHP Andrychów