Komisja Stopni Instruktorskich

Komisja Stopni Instruktorskich prowadzi próby na stopnie instruktorskie przewodnika/przewodniczki oraz podharcmistrza/podharcmistrzyni. W skład KSI wchodzą instruktorzy w stopni podharcmistrza i harcmistrza, liczy co najmniej 3 osoby i co najmniej połowę składu Komisji stanowią harcmistrzowie. Komisja opiniuje programy prób na stopnie, a następnie służy pomocą merytoryczną podczas realizacji próby i opiniuje jej realizację, wnioskując o pozytywne przyznanie stopnia, albo zamknięcie próby z wynikiem negatywnym. Komisja pracuje również z opiekunami prób na stopnie. Do zadań Komisji należy również gromadzenie i upowszechnianie dorobku prób instruktorskich.

Skład Komsji:

hm. Ewa Buldończyk

hm. Ewa Buldończyk

Przewodnicząca Komisji

phm. Maria Walkowiak

phm. Maria Walkowiak

Z-ca Przewodniczącej Komisji

hm. Maria Liszka

hm. Maria Liszka

Sekretarz

hm. Henryka Jekiełek

hm. Henryka Jekiełek

Członek Komisji

phm. Dorota Bizoń

phm. Dorota Bizoń

Członek Komisji

Kontakt:

Z-ca Przewodniczącej: marlenka.57@interia.pl

Każda próba powinna być wysłana do HKSI 7 dni przed spotkaniem, a każde sprawozdanie z realizacji próby 5 dni przed. Na otwarcie i zamknięcie próby zapraszamy z opiekunem.

Najbliższe spotkania KSI:

16 stycznia, godz. 18:00 – lokal Hufca
9 lutego, godz. 18:00 – lokal Hufca