Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Hufca ZHP jest organem kontrolnym Hufca, odpowiedzialnym przed Zjazdem Hufca.

Obowiązki:

  • czuwa nad zgodnością działania Komendy Hufca i Komendanta oraz jednostek organizacyjnych Hufca ze Statutem ZHP i przepisami prawa;
  • sprawuje kontrolę nad działalnością gospodarczą i finansową jednostek organizacyjnych   i   władz Hufca   pod   względem   legalności, rzetelności, gospodarności i celowości;
  • ocenia realizację programu rozwoju Hufca;
  • przedstawia Komendzie Hufca informacje, zalecenia i wnioski.

Skład Komisji:

phm. Maria Przybyłowicz

phm. Maria Przybyłowicz

Przewodnicząca

hm. Henryka Jekiełek

hm. Henryka Jekiełek

Członek

pwd. Lidia Kaspera

pwd. Lidia Kaspera

Członek

Kontakt:

Przewodnicząca Komisji: mariamarek@interia.pl