Komenda Hufca

Komenda Hufca wybierana jest przez Zjazd Hufca na czteroletnią kadencję. W jej skład wchodzą minimum 3 osoby, w tym: Komendant Hufca, Skarbnik i osoba odpowiedzialna za program i pracę z kadrą.

Obowiązki:

  • określanie organizacji i regulaminy pracy Komendy Hufca;
  • budowanie wspólnoty instruktorskiej oraz wspólnoty podstawowych jednostek organizacyjnych;
  • przyjmowanie planu pracy Hufca, w tym planu kształcenia;
  • zatwierdznie budżetu Hufca oraz przyjmowanie sprawozdań z jego realizacji;
  • tworzenie warunków do realizacji strategii rozwoju Hufca;
  • wspomaganie, koordynowanie i nadzorowanie pracy gromad, drużyn i innych jednostek Hufca oraz ocenianie ich działalności;
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach, wniesionych przez członków Komendy, w granicach jego kompetencji;
  • wykonuje inne zadania ookreślone przez Zjazd ZHP, pozostałe władze naczelne i władze chorągwi.

Skład Komendy:

phm. Artur Walkowiak

phm. Artur Walkowiak

Komendant Hufca

artur.walkowiak@krakowska.zhp.pl

pwd. Katarzyna Rygał

pwd. Katarzyna Rygał

Skarbnik Hufca

katarzyna.rygal@zhp.net.pl

phm. Maria Walkowiak

phm. Maria Walkowiak

Z-ca Komendanta, Szef Biura Hufca

marlenka.57@interia.pl

phm. Izabella Ziółkowska

phm. Izabella Ziółkowska

Z-ca Komendanta ds. pracy z kadrą i kształcenia

izabella.ziolkowska@zhp.net.pl

phm. Daria Osuch HR

phm. Daria Osuch HR

Członkini Komendy ds. programowych

osuch.daria1@gmail.com

pwd. Mateusz Kołaczek

pwd. Mateusz Kołaczek

Członek Komendy ds. ewidencji i pozyskiwania środków

kolaczek.mateusz@gmail.com

phm. Maja Pawińska HO

phm. Maja Pawińska HO

Członkini Komendy ds. promocji i wizerunku

maja.pawinska@zhp.net.pl