Komenda Hufca i władze miasta apelują, aby zostać w domu.

Czas wolny od zajęć lekcyjnych to nie ferie, ale również można go spożytkować na wiele kreatywnych sposobów. Przykłady aktywności, które możecie podjąć z domu, znajdziecie w wydarzeniu A gdy zbiórek nie ma…

Bądźmy odpowiedzialni. Dbajmy o siebie i innych!

Zostańmy w domu!