Hm. Krystyna Kubik odeszła na wieczną wartę

30 grudnia 2016 r. odeszła od nas na wieczną wartę Druhna Hm. Krystyna Kubik
dhkrysia_Druhna Krysia, bo tak zwykliśmy do Niej mówić, wstąpiła do ZHP w 1970 roku.
Stopień Przewodnika zdobyła w 1973 roku,
Podharcmistrzem została w 1974, a Harcmistrzem w roku 1980.

Za swoją pracę została odznaczona Medalem Zasługi dla Chorągwi Bielskiej,
Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Krzyżem Zasługi.

W naszym Hufcu pełniła wiele funkcji.
Z pewnością wielu zapamiętało Ją jako drużynową XIX Drużyny Harcerskiej „Czarno Czarni” działającej w Rzykach.
Przez cały czas działalności tej drużyny Druhna Krysia była dobrym duchem,
inicjatorem wielu działań i przyjacielem kolejnych pokoleń zuchów, harcerzy i instruktorów
andrychowskiego hufca. Ponadto pełniła funkcję komendantki szczepu w Rzykach,
przez wiele lat pracowała w komendzie hufca.
Ostatnie dwie kadencje Druhna Krysia pełniła funkcję Przewodniczącej Komisji Stopni Instruktorskich.
To właśnie podczas tej pracy każdy młody instruktor miał okazję poznać Druhnę Krysię.
Dla każdego miała otwarte serce, i szczery uśmiech,
który potrafił łagodzić spory i nie raz rozwiązywał trudne sprawy.
Wielokrotnie pełniła funkcje komendantki obozów
organizowanych przez nasz Hufiec.
Zawsze można było na Nią liczyć.

Druhna Krysia pozostanie w naszej pamięci jako niezawodna instruktorka
i wspaniały człowiek.