Harcerski Klub Ratowniczy

Do zadań Harcerskiego Klubu Ratowniczego należy organizacja szkoleń i kursów z zakresu pierwszej pomocy, organizacje zabezpieczeń medycznych podczas imprez harcerskich oraz wydarzeń publicznych, propagowanie edukacji prozdrowotnej, współpraca z profesjonalnymi służbami pożytku publicznego, stymulowanie rozwoju członków HKR „Andrychów”.

Skład Klubu:

pwd. Damian Karczmarz

pwd. Damian Karczmarz

szef Klubu

dh Maciej Piekarski

dh Maciej Piekarski

z-ca szefa Klubu

Kontakt:

Szef Klubu: damian.karczmarz@gmail.com